Pregradni zidovi su kreativan način da dodate funkcionalnost i stil u svoj enterijer. Pregradni zidovi napravljeni od gips kartonskih ploča su namenjeni za efektno, brzo i čisto, pregrađivanje prostora.

Pored toga, pregradni zidovi su idealno rešenje u području zaštite od buke i požara kao i kod toplotne izolacije prostora. Dodatna prednost im je mala cena u odnosu na klasičnu gradnju. Visoka vatrootpornost pregradnih zidova omogućava široku primenu u stambenim kao i poslovnim objektima. Mala težina u velikoj meri smanjuje opterećenje objekta te ne utiče na statiku objekta. Pričvrščivanje slika, polica, ukrasnih predmeta, televizora i ostalih razoraznih predmeta na pregradne zidove od gips kartonskih ploča nije nikakav problem. Treba samo upotrebiti odgovarajuče tiple s obzirom na masu onoga što žeilite okačiti.

Pregradni zidovi izrađeni su iz potkonstrukcije ( koja se sastoji iz čeličnih i pocinkovanih profila na koje se montiraju gipsane ploče) i obloge. Izvođenje potkonstrukcije i vrsta obloge pre svega zavisi o zahtevima stabilnosti zida, nameni korištenja prostorije, zvučne kao i zaštite od požara. Jedna od prednosti pregradnih zidova je što odma nakon postavke zid spreman za dekorativne radove, oblaganje tapetama ili pločicama.

Postupak rada pregradnih zidova:

Izrada pregradnih zidova sistemom suve gradnje. Takvi zidovi se sastoje od metalnih pocinkovanih profila uw, cw, gips kartonskih ploča koje se mogu postaviti u dva sloja sa svake strane te je između smeštena mineralna vuna koja služi za izolaciju, kako zvučnu tako i toplotnu. Pogodni su za kupatila, kuhinje, pregrade na koje se mogu ostaviti otvori za vrata, i na njih se s lakoćom kasnije učvršćuju kuhinjski elementi, slike, radijatori, umivaonici, vrata i sl. Pregradni zidovi su predviđeni za postavku instalacije u predviđeni deo unutar metalnih profila, kako za vodovodne i električarske instalacije, tako i za kablove, centralno grejanje, i sl. Pregradni zidovi u zavisnosti od potrebe mogu biti raznih širina. Ovi zidovi mogu se mogu lako i demontirati, mnogo lakše nego zidani, a neki materijali se mogu i ponovno iskoristiti (u slučaju pomeranja na drugo mesto).